O spoločnosti       l       Naše služby       l       Referencie       l       Certifikáty       l       Kontakt

Vážení zákazníci,

všetci vieme, že je umením zákazníka získať, ale ešte väčším umením,
udržať si ho.

Veríme, že kvalitné služby našej spoločnosti budú jedným z dôvodov, pre ktorý sa na nás s dôverou obrátite.

Ako už logo spoločnosti naznačuje, naším cieľom je poskytovanie širokého spektra služieb:
poskytovanie komplexného riešenia pre investora v oblasti elektro.

O spoločnosti

Diaľkové monitorovanie priestorov, objektov a ich správa

Projektovanie el. zariadení

Odborné a periodické prehliadky a
  
 skúšky el. zariadení a bleskozvodov

Elektroinštalácie v objektoch triedy A, B

Výroba rozvádzačov NN

Štruktúrované kabeláže

Dátové centrá

Realizácie multimediálnych
  
 rokovacích priestorov

APSYSTEM s.r.o.
Záhradná 221
900 83 Čataj

Kontakty:
0903 428 973 - riaditeľ
0903 478 974 - ekonom.odd.
0903 311 902 - výroba
0903 478 979 - revízie, výroba

E-mail:
servis@apsystem.sk

Copyright © 2016 apsystem.sk. Všetky práva vyhradené.

Aplikácie najnovších trendov vo vývoji odvetví elektrotechniky a informatiky

     Predprojektová príprava a projektovanie elektrických zariadení

           Systémová integrácia pri poskytovaní služieb